My favourite

Quotes:

Moja sila a úspech spočívajú v mojej tvrdohlavosti (Louis Pasteur)

Beznádejné situácie neexistujú. Existujú len ľudia, ktorí si myslia, že sú beznádejné. (Clare Boothe Luce)

Kvôli strachu z neznámeho dávajú mnohí prednosť utrpeniu, ktoré dobre poznajú.
Na konci života im však zostane len obrovsk ľútosť a slov:
"Je mi ľúto dní, čo som premárnil, je mi ľúto dní, čo mali krásne byť."

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. (Albert Einstein)

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. (Balzac)

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.
Priateľ je ten, kto prichádza, keď iní odchádzajú.
Priateľ je niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas. (Emerson)
Zbabelosť je, keď vieme, čo máme robiť a nerobíme to. (Konfucius)
Na druhého sa pozeraj zhora len vtedy, keď mu chceš pomôcť vstať. (Jesse Jackson)

Hobbies:

I like natur, walking (not only) in forests, visiting various places of interests (museums, zoological and botanical gardens, castles, churches and other cultural heritage).
I am fond of history, especially mediaval European one.
I like reading historical novels and encyclopedia with my children.

Singer:

Kristína.

Film:

Als ein Stern vom Himmel fiel
and also other non-standard fairy-tales.

Colors:

Lila and other pastel colors, dark blue, grey and brown.