Metódy počítania určitého integrálu

Pre výpočet určitého integrálu modifikujeme metódy výpočtu neurčitého integrálu nalsedovne.

Metóda per partes pre určité integrály.

Nech funkcie $f$$g$ majú spojité derivácie v intervale $\langle a,b \rangle$. Potom platí

\begin{displaymath}
\int\limits_a^b f'(x)g(x)\,dx =
\left[ f(x)g(x) \right]_a^b - \int\limits_a^b f(x)g'(x)\,dx.
\end{displaymath} (2.5)

Substitučná metóda pre určité integrály.
\begin{displaymath}
\int\limits_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx =
\left( t = ...
...ht) =
\int\limits_{t = \varphi(a)}^{t = \varphi(b)} f(t)\,dt.
\end{displaymath} (2.6)

Tento vzťah platí, ak $\varphi'$ je spojitá funkcia v intervale $\langle a,b \rangle$$f$ je spojitá funkcia v obore hodnôt funkcie $\varphi$. Uvedomme si, že hranice integrálu na pravej strane vzniknú dosadením hraníc pôvodnej premennej $x$ do vzťahu medzi novou a starou premennou $t = \varphi (x)$.

Pri počítaní určitých integrálov zo zložitejších funkcií môžeme postupovať v zásade dvomi spôsobmi

Veríme, že použitie prvého spôsobu výpočtu čitateľovi nebude robiť problémy, preto sa v riešeniach obmedzíme na výpočet druhým spôsobom.

-


Príklad 4. Substitučnou metódou vypočítame určité integrály

\begin{displaymath}
\int\limits_{-2}^{-1} \frac{dx}{x^2+4x+5},\
\int\limits_0^...
...t{x})^2},\
\int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} \mbox{tg}\,^3 x\,dx.
\end{displaymath}


Riešenie: V každom riešení naznačíme substitúciu a zmenu hraníc. Podrobnosti výpočtu necháme na čitateľa.

\begin{displaymath}
\int\limits_{-2}^{-1} \frac{dx}{x^2+4x+5} =
\int\limits_{-...
...\left( t = x + 2 \right) =
\int\limits_0^1 \frac{dt}{t^2+1} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \left[ \mbox{arctg}\,t \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx =
\le...
... \frac{2 dt}{\sqrt{t}} =
2 \int\limits_1^4 t^{-\frac12}\,dt =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= 4 \left[ \sqrt{t} \right]_1^4 = 4 (2 - 1) = 4.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_1^4 \frac{dx}{2\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} =
\left...
...[ -\frac{1}{t} \right]_2^3 = -\frac13 - (-\frac12) =
\frac16.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} \mbox{tg}\,^3 x\,dx =
\int\l...
...\limits_{\cos 0}^{\cos \frac{\pi}{4}} -\frac{1-t^2}{t^3}\,dt =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\left[ \frac{1}{2t^2} + \ln t \right]_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}...
...qrt{2}}{2} - (\frac12 + \ln 1) \right) =
\frac12 (1 - \ln 2).
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 5. Metódou per partes vypočítame určité integrály

\begin{displaymath}
\int\limits_0^1 x \sqrt{1-x}\,dx,\
\int\limits_0^3 \ln(x+3...
...\frac{x}{\sin^2 x}\,dx,\
\int\limits_0^{\ln 2} x \cosh x\,dx.
\end{displaymath}


Riešenie:

\begin{displaymath}
\int\limits_0^1 x \sqrt{1-x}\,dx =
\left[ -\frac23 x (1-x)...
...} \right]_0^1
+ \frac23 \int\limits_0^1 (1-x)^{\frac32}\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= 0 - \left[ \frac23 \cdot \frac25 (1-x)^{\frac52} \right]_0^1 =
\frac{4}{15}.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_0^3 \ln(x+3)\,dx =
\left[ x \ln(x+3) \right]_0...
...c{x}{x+3}\,dx =
3 \ln 6 - \left[ x - 3 \ln(x+3) \right]_0^3 =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= 3 \ln 6 - (3 - 3 \ln 6 + 3 \ln 3) = 6 \ln 6 - 3 \ln 3 - 3 =
3 (\ln 12 - 1).
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}
\frac{x}{\sin^...
...
\left[ \ln(\sin x) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3} \pi}{9} +
+ \ln \frac{\sq...
... \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3} \pi}{9} + \frac12 \ln \frac32.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int\limits_0^{\ln 2} x \cosh x\,dx =
\left[ x \sinh x \right]_0^{\ln 2} -
\int\limits_0^{\ln 2} \sinh x\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \ln 2 \left( \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} \right) - 0 -
\left[ \cosh x \right]_0^{\ln 2} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \ln 2 \left( \frac{2 - \frac12}{2} \right) -
\left( \fra...
...}{2} -
\frac{e^0 + e^0}{2} \right) = \frac34 \ln 2 - \frac14.
\end{displaymath}

$\clubsuit$Subsections