Integrovanie transcendetných funkcií

Transcendentné funkcie integrujeme podľa okolností buď metódou substitučnou alebo metódou per partes (podrobnosti sú v závere prechádzajúcej časti). Pri riešení je často potrebné opakovane kombinovať obidve metódy. -


Príklad 24. Vypočítame integrál $I = \int x^3\left(e^{-x^4}+\mbox{arccotg}\,x\right)\,dx$.


Riešenie: Daný integrál rozdelíme na dva. Prvý počítame pomocou substitučnej metódy, druhý metódou per partes.

\begin{displaymath}
\int x^3 e^{-x^4}\,dx \stackrel{t = -x^4}{=} -\frac14 \int e^{t}\,dt
= -\frac14 e^{-x^4} + c,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int x^3 \ \mbox{arccotg}\,x = \left\{
\begin{array}{cc}
...
...}\ \mbox{arccotg}\,x + \frac14 \int \frac {x^4\,dx}{1 + x^2}.
\end{displaymath}

Posledný integrál z racionálnej funkcie počítame rozkladom na mnohočlen a rýdzo racionálnu funkciu

\begin{displaymath}
\int \frac {x^4\,dx}{1 + x^2} =
\int \left( x^2 - 1 + \fra...
...^2} \right)\,dx =
\frac{x^3}{3} - x - \mbox{arccotg}\,x + c.
\end{displaymath}

Poznamenajme, že namiesto $- \mbox{arccotg}\,x$ sme mohli tiež písať $+ \mbox{arctg}\,x$. Celkový výsledok je súčtom obidvoch integrálov

\begin{displaymath}
I = -\frac14 e^{-x^4} + \frac{x^4}{4}\ \mbox{arccotg}\,x +
...
...c14 \left( \frac{x^3}{3} - x - \mbox{arccotg}\,x \right) + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

-


Príklad 25. Vypočítame integrál $I = \int \left( 4\cosh^2 x - \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}
\right)\,dx$.


Riešenie: Daný integrál vypočítame ako rozdiel dvoch integrálov.

\begin{displaymath}
I_1 = \int 4 \cosh^2 x\,dx =
\int 4 \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 =
\int (e^{2x} + 2 + e^{-2x})\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= \frac{e^{2x}}{2} + 2x - \frac{e^{-2x}}{2} =
\sinh x + 2x + c.
\end{displaymath}

Druhý integrál riešime metódou per partes.

\begin{displaymath}
I_2 = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx =
\left\...
...x^2} & v' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
\end{array}
\right\} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
= - \sqrt{1-x^2} \arcsin x + \int 1\,dx =
x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x + c.
\end{displaymath}

Nakoniec

\begin{displaymath}
I = I_1 - I_2 = \sinh x + x + \sqrt{1-x^2} \arcsin x + c.
\end{displaymath}

$\clubsuit$