Integrovanie racionálnych funkcií

Zopakujme, že racionálnou funkciou rozumieme podiel dvoch mnohočlenov.

Subsections