Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 81368 Bratislava

Department of Mathematics and Descriptive Geometry, Fakulty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Radlinského 11, 81368 Bratislava, Slovakia  Meno (Name): doc. RNDr. Oµga Nánásiová, PhD.
  Miestnos» (Room): 519
  Telefón (Phone): +421 2 59274 424
  E-mail: olga(a)math.sk
.
Výuka
Výskum
Konferencie