Matematicko-počítačové modelovanie

Vitajte na stránkach venovaných študijnému programu

Matematicko-Počítačové Modelovanie,

ktorý uskutočňuje
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebnej Fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

Študijný program sa skladá z trojročného bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho dvojročného inžinierskeho študijného programu. Bližšie informácie o týchto študijných programoch môžete nájsť v menu naľavo.

Ďalšie informácie o tomto študijnom programe môžete nájsť v jednotlivých častiach:

Na stránke sú dostupné aj ukážky prác jednotlivých študentov:

Výhody pre študentov:

  • Študenti sú zapojení do programu MSDNAA, kde majú k dispozícii operačné systémy a ďalší softvér od spoločnosti Microsoft zadarmo
  • Študenti sa počas štúdia naučia pracovať s modernými výpočtovými softvérmi, ktoré sa používajú v praxi, ako napríklad Mathematica, MATLAB, ANSYS a ďalšie