Seminár z teórie grafov
Vedúci: Prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Miesto: SvF STU, Radlinského 11, C-0405
Čas: streda 10:00-12:00